Təlimat

Şahin və Şahin arasındakı fərq

Şahin və Şahin identifikasiyası arasındakı fərq. Şahin və şahin arasındakı fərqi söyləmək, insanların tez -tez soruşduqları çox yayılmış bir eyniləşdirmə problemidir